Born 08 FEB 1939
Died 04 FEB 2019
Mrs Rasiah Puvanarani
Age 79
Rasiah Puvanarani 1939 - 2019 Vadaliyadaippu Sri Lanka