பிரசுரிப்பு Contact Publisher
திரு எமிலியாம்பிள்ளை எட்வேட் செல்வராசா (பெரியதம்பி) பிறப்பு : 12 AUG 1946 - இறப்பு : 12 MAY 2019 (வயது 72)
எமிலியாம்பிள்ளை எட்வேட் செல்வராசா 1946 - 2019 பருத்தித்துறை முனை இலங்கை