Born 13 FEB 1959
Died 12 AUG 2019
Late Shuganthie Mahendiran
Age 60
Shuganthie Mahendiran 1959 - 2019 Chunnakam Sri Lanka

Tribute

Chandramalar Mahendiran 18 AUG 2019 Germany

அன்பான மனைவியையும் ,ஆருயிர் அன்னையையும், பிரிந்து ஆழாத்துயரில் இருக்கும் குடும்ப உறவுகளுடன் இணைந்து, எம் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கல்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்...ஓம் சாந்தி....!