Born 01 NOV 1941
Died 30 NOV 2018
Mrs Vigneswaran Sivaneswari
Vigneswaran Sivaneswari 1941 - 2018 Anaikottai Sri Lanka
  • 01 NOV 1941 - 30 NOV 2018 (77 Age)
  • Born Lived : Anaikottai