பிரசுரிப்பு Contact Publisher
திருமதி தாட்சாயணி செல்லத்துரை பிறப்பு : 09 SEP 1938 - இறப்பு : 13 APR 2019 (வயது 80)
பிறந்த இடம் அளவெட்டி
வாழ்ந்த இடம் அளவெட்டி
தாட்சாயணி செல்லத்துரை 1938 - 2019 அளவெட்டி இலங்கை
Tribute 5 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Nadarajah Baheerathan United Kingdom 5 days ago
Siva and Selva, sorry to hear lost of your mum ( in-law). Please accept our heartfelt condolences. Bahee
Ratnaraja Nagarajah Canada 6 days ago
Our collective hearts are heavy with sympathy.
Olinta Canada 6 days ago
Sorry
Lambotharan Germany 6 days ago
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
RIP BOOK United Kingdom 6 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.