பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 MAR 1936
இறப்பு 18 DEC 2018
திருமதி மோகனராணி குகதாசன் ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியை- முல்லைத்தீவு கரைச்சிக்குடியிருப்பு இந்து வித்தியாலயம், முல்லைத்தீவு மகாவித்தியாலயம்
பிறந்த இடம் முல்லைத்தீவு
வாழ்ந்த இடம் Markham
மோகனராணி குகதாசன் 1936 - 2018 முல்லைத்தீவு இலங்கை
Tribute 0 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
தங்கள் ஆசிரிய சேவையில் கலை நிகழ்ச்சிகள் ,உடற்பயிற்சிப்போட்டிகள், கலை விழாக்களில் தங்களது திறமைகளை காணமுடியும். மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது, ஆசிரியர்கட்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினீர்கள்.... Read More
Paramasivam Ponnampalam Canada 3 weeks ago
Rest in peace Mohanarani acca. We wish to express our deepest condolences to your family. She was an excellent and smart teacher and was loved by everyone. From: Paramasivam Family
மரணம் வந்து ஆட்கொண்டாலும் மரணிக்காதது பூமிக்காலச் சேவை ஆசிரியச் சேவை அதிலும் அற்புதமான மேலாண்மைத் திறமை திறமையினால் வளர்த்த மாணவர்கள் திக்கெட்டும் சொல்வார் உம் சேவை... Read More
K.Sutharsan United Kingdom 3 weeks ago
We wish to express our condolences to you!Please know that you and your family are surrounded by the love of many who care!!Words cannot express the sadness I feel after hearing of your... Read More
Vijayalatha Canada 3 weeks ago
Teachers call their students “their children” because in their years together they aren’t just kids in the classroom they become apart of the Teacher’s heart. With that being said, we... Read More
Soosaipillai Family Australia 3 weeks ago
Our deepest condolences to the family, and for the children and grandchildren. Loving, Consaleeta, Constella, Regina, Wimaladas, Luke, Eugene Soosaipillai Family. From Melbourne, Australia.
Arumugam Vivehananthan United Kingdom 3 weeks ago
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தஇயடைய இறைவனைப் பிரார்த்திப்போமாக.
எம்மீது அளவுகடந்த அன்பு வைத்த ஆசிரியப்பெருந்தகைக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்து, அன்னாரின் ஆன்ம சாந்திக்கு பிரார்த்திக்கின்றோம்.
Ravi shamugam Canada 3 weeks ago
எமது ஆசிரியையின் ஆத்மா சாந்திடைய இறைவனை வேண்டுகின்றேம்.அவரின் குடுபத்தினரூக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிக்கின்றாேம். சண்முகம் குடும்பம் லதா ஸ்ரூடியாே
Jeyaratnam Uthayakumaran Australia 3 weeks ago
We are saddened to hear that your Mother passed away. Our thoughts are with you and your family. Please accept our heart felt condolences From : Uthayakumaran Family, Jeya and Rathy
Jeyarajah Canada 3 weeks ago
Our condolence Jeyarajah and Pavanidevi
Mahendran Ambalabaner Canada 3 weeks ago
அன்னாரின் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவிக்கும் அதேவேளை அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தி அடையவேண்டுகின்றேன்.
Manjula & Vivek Nathan United States 3 weeks ago
Deepest sympathies! Our thoughts and prayers are with your family during this difficult time! Manjula and Vivek Nathan, USA
அன்னாரின் குடும்பதினருக்கு எமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், அன்னாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.
Royce Terrence Sri Lanka 3 weeks ago
Our Deepest Condolences to your entire family members. #RIP
Tissabalan Australia 3 weeks ago
Mohanarani acca , a beautiful soul, full of love and faith, ascended to heaven, away from us, but closer to God, please accept our heart felt condolences.
Ganashan &Vasanthakumari Sri Lanka 3 weeks ago
We were saddened to hear that your mother passed away. thoughts are with you and your family.
Sivapiragasam family Sri Lanka 3 weeks ago
Our heart felt condolences to Moganaraniacca’s children and whole family
T.sathiathasan France 3 weeks ago
There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart.
Thivviam Australia 3 weeks ago
Our heartfelt condolences to her family
RIP BOOK Canada 3 weeks ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Syed and All of us at RIPBOOK.