பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 NOV 1933
இறப்பு 06 JAN 2019
திருமதி சறோஜினிதேவி கனகரத்தினம்
வயது 85
சறோஜினிதேவி கனகரத்தினம் 1933 - 2019 அரியாலை இலங்கை
Tribute 11 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Kuganathan Azerbaijan 2 months ago
Heartfelt condolences.
ஜெறல்ட் United Kingdom 2 months ago
கலை உலகில் உம் சேவைக்காக உம்மை இவ்வுலகிற்கு கொண்டு வந்த இத்தாயின் ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
Raj Malaysia 2 months ago
Our heartfelt condolences to all family members. May mom's soul to Rest in Peace. 🙏. God Bless.
Vanitha Iswaran Malaysia 2 months ago
Our heartfelt condolences to all family members. May mom's soul to Rest in Peace. 🙏
Vanitha Iswaran Malaysia 2 months ago
Our heartfelt condolences to all family members. May mom's soul to Rest in Peace. 🙏
S.Sri Ranghan United Kingdom 2 months ago
We are very saddened about the sudden tragedy.Words are inadequate to express our sympathy. OOM Namasivaya ! Santhy !
M Sivarajah United Kingdom 2 months ago
RIP
Paramu Yoganathan Canada 2 months ago
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
Uma Mahalingam United Kingdom 2 months ago
Our heartfelt condolences to the family and friends. God Bless her soul to rest in peace.
VIJAYAN SITAMPALAM United Kingdom 2 months ago
அன்னையின் மறைவினால் ஆறாத்துயரில் மூழ்கியுள்ள அன்பான குடும்பத்தினருக்கும் மற்றும் உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். விஜயன்+குமுதினி இலண்டன்.
RIP BOOK United Kingdom 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.