பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 NOV 1933
இறப்பு 06 JAN 2019
திருமதி சறோஜினிதேவி கனகரத்தினம்
வயது 85
சறோஜினிதேவி கனகரத்தினம் 1933 - 2019 அரியாலை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

S.Sri Ranghan 10 JAN 2019 United Kingdom

We are very saddened about the sudden tragedy.Words are inadequate to express our sympathy.
OOM Namasivaya ! Santhy !