பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 26 NOV 1933
இறப்பு 06 JAN 2019
திருமதி சறோஜினிதேவி கனகரத்தினம்
வயது 85
சறோஜினிதேவி கனகரத்தினம் 1933 - 2019 அரியாலை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Uma Mahalingam 09 JAN 2019 United Kingdom

Our heartfelt condolences to the family and friends. God Bless her soul to rest in peace.