Born 30 OCT 1955
Rest 23 AUG 2019
Mr Muthukumaraswamy Kailasanathan (கைலாஸ், மாதவன்)
Age 63
Muthukumaraswamy Kailasanathan 1955 - 2019 Jaffna Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Muthukumaraswamy Kailasanathan
1955 - 2019

எனதருமை தோழா உன்னோடு வாழ்ந்த காலங்கள் என்றும் மறக்க முடியாதவை. உனது பண்புகள், பழக்கங்கள், ஒவொரு விடயங்களையும் அணுகும் முறை எனக்கு பிடித்த விடயங்கள். தமிழ் பேசும் மக்களுக்காக உன்னை தியாகம் செய்தாய். ஈரோஸ் அமைப்பின் வளர்ச்சிக்காக உன்னை முழுமையாக அர்பணித்தாய். இந்த வரலாற்று பாடங்கள் என்றும் ஈழவரின் வரலாறோடு பதிவு செய்யப்படும். உன் ஆத்மா அமைதி பெற எம்பிரார்த்தனைகள்.

Tribute by
Kugan
Danmark
Write Tribute

Tributes