பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 04 AUG 1964
இறப்பு 05 JAN 2019
திரு கந்தசாமி கெங்கராஜா (கெங்கன்)
பிறந்த இடம் அளவெட்டி
வாழ்ந்த இடம் Le Bourget
கந்தசாமி கெங்கராஜா 1964 - 2019 அளவெட்டி இலங்கை
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Jeyakumar United Kingdom 1 week ago
You and your family will be in my thoughts and prayers. RIP Jeyakumar (Alavaddy, London)
K Seyone United Kingdom 1 week ago
RIP
Amuthiny Norway 1 week ago
Please accept our heartfelt condolences and our thoughts and prayers are with you and your family. Best regards: Jeya & Amuthiny family Norway
Mahendran Namasivayam Canada 1 week ago
Our Deepest Sympathy to your Family He is Rest in Peace.
Umathevi Thanmavarathar Germany 1 week ago
Suri, I am so sorry for your loss. You and your family are in my thoughts and prayers- lots of love- Thevi Akka (Alaveddy, Germany).
Our deepest condolences
RIP BOOK France 1 week ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.