பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 04 AUG 1964
இறப்பு 05 JAN 2019
திரு கந்தசாமி கெங்கராஜா (கெங்கன்)
கந்தசாமி கெங்கராஜா 1964 - 2019 அளவெட்டி இலங்கை
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Jeyakumar United Kingdom 2 months ago
You and your family will be in my thoughts and prayers. RIP Jeyakumar (Alavaddy, London)
K Seyone United Kingdom 2 months ago
RIP
Amuthiny Norway 2 months ago
Please accept our heartfelt condolences and our thoughts and prayers are with you and your family. Best regards: Jeya & Amuthiny family Norway
Mahendran Namasivayam Canada 2 months ago
Our Deepest Sympathy to your Family He is Rest in Peace.
Umathevi Thanmavarathar Germany 2 months ago
Suri, I am so sorry for your loss. You and your family are in my thoughts and prayers- lots of love- Thevi Akka (Alaveddy, Germany).
Varatharaj family(canada) Canada 2 months ago
Our deepest condolences
RIP BOOK France 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.