பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 09 SEP 1935
இறப்பு 03 JAN 2019
திரு சண்முகம் சிவகுரு
சண்முகம் சிவகுரு 1935 - 2019 மடத்தடி இலங்கை
Tribute 0 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Siva Sivapragasam Canada 2 months ago
Deepest sympathies and heartfelt condolences. Siva Sivapragasam "மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்." (மகன் தன் தந்தைக்குச்... Read More
Rahulan Sana Canada 2 months ago
May his soul rest in peace
Esa Para Canada 2 months ago
Deepest Sympathies. May his soul Rest in Peace.