பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 MAR 1944
இறப்பு 13 MAY 2019
திருமதி நடராஜா இரத்தினம்
வயது 75
நடராஜா இரத்தினம் 1944 - 2019 நவாலி இலங்கை