Born 20 FEB 1950
Rest 27 SEP 2019
Late Rubavathy Kumaranayagam (Kuddy)
Age 69
Rubavathy Kumaranayagam 1950 - 2019 Nallur Sri Lanka
Tribute
பிரார்த்திக்கின்றோம்
ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். அன்னாரது ஆத்மா சாந்தி அடைவதாக. பிரிவால் துயருறும் உறவுகளுக்குஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
Write Tribute