Born 10 DEC 1926
Died 27 FEB 2020
Mrs Suntharampillai Amirtham
Age 93
Suntharampillai Amirtham 1926 - 2020 Pungudutivu 11th Ward Sri Lanka