பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 03 AUG 1959
இறப்பு 09 MAR 2019
திரு அன்ரன் செல்வரட்ணம் (அன்ரன்)
வயது 59
அன்ரன் செல்வரட்ணம் 1959 - 2019 சங்கானை இலங்கை