Born 26 MAY 1946
Died 17 MAR 2019
Mrs Vasanthadevy Kanthasamy
Age 72
Vasanthadevy Kanthasamy 1946 - 2019 Colombo Sri Lanka