Born 10 APR 1950
Rest 09 SEP 2019
Mrs Balasingam Rajeshwari
Age 69
Balasingam Rajeshwari 1950 - 2019 Achchuveli Sri Lanka
Tribute
பிரார்த்திக்கின்றோம்
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திப்பதுடன், குடும்பத்தினர், உறவினர்களுக்கு அனுதாபங்களை உரித்தாக்குகிறேன்.
Write Tribute