பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 29 DEC 1958
இறப்பு 14 MAY 2019
திரு புண்ணியமூர்த்தி தெய்வேந்திரன்
ஓய்வுபெற்ற மின்சாரசபை ஊழியர், சாவகச்சேரி
வயது 60
புண்ணியமூர்த்தி தெய்வேந்திரன் 1958 - 2019 அரியாலை இலங்கை
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Punniyamoorthy Theiventhiran
1958 - 2019

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

Write Tribute