பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 29 DEC 1958
இறப்பு 14 MAY 2019
திரு புண்ணியமூர்த்தி தெய்வேந்திரன்
ஓய்வுபெற்ற மின்சாரசபை ஊழியர், சாவகச்சேரி
வயது 60
புண்ணியமூர்த்தி தெய்வேந்திரன் 1958 - 2019 அரியாலை இலங்கை
Birth & Lived Places
Education
No Education Details Found
Work Place Information
No Work Places Found
Tags Topic
No Tags / Topics Found