பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மண்ணில் 12 MAY 1955
விண்ணில் 07 MAY 2019
திரு விநாயகமூர்த்தி பாலச்சந்திரன்
வயது 63
விநாயகமூர்த்தி பாலச்சந்திரன் 1955 - 2019 நயினாதீவு இலங்கை

Summary

Video

Photos