Born 03 FEB 1933
Rest 08 OCT 2019
Mr Velupillai Kanthasamy
ஓய்வுபெற்ற தபால் ஊழியர் M.S.O KKS
Age 86
Velupillai Kanthasamy 1933 - 2019 Mayiliddi Sri Lanka
Write Tribute