பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 NOV 1947
இறப்பு 05 DEC 2018
திரு நமசிவாயம் ஶ்ரீகாந்தா (திருக்கேதீஸ்வரன், கிளியன்) முன்னாள் பங்குதாரர் - ஶ்ரீ வாணி நகைமாளிகை
நமசிவாயம் ஶ்ரீகாந்தா 1947 - 2018 மண்கும்பான் இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK Canada 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Syed and All of us at RIPBOOK.