பிரசுரிப்பு Contact Publisher
மலர்வு 10 SEP 1946
உதிர்வு 08 JAN 2019
திரு பொன்னையா கணேஷ் (பாலா)
பொன்னையா கணேஷ் 1946 - 2019 சங்குவேலி இலங்கை
Tribute 0 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Ranjith Siva United Kingdom 2 months ago
Dear Ruban, we are truly sorry to hear of the loss of your father. Please accept our condolences and may our prayers help comfort you and your Family. Ranjith Anna and Family
Saravanamuttu Srithasan Sri Lanka 2 months ago
திரு.பொன்னையா கணேஷ் (பாலா அண்ணை/பாலத்தான் /பெரியப்பா) அவர்களின் மறைவுக்குறித்து அவர்களின் குடும்பத்தினர் உறவினர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொண்டு அவரது ஆத்மா சாந்தியடைய... Read More
Varnan kandiah Canada 2 months ago
பாலா அண்னையின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துகொள்கிறேன்
Bala France 2 months ago
திரு.பொன்னையா கணேஷ் அவர்களின் மறைவுக்குறித்து அவர்களின் குடும்பத்தினர் உறவினர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொண்டு அவரது ஆத்மா சாந்தியடைய... Read More
Saravanamuttu Srithasan Sri Lanka 2 months ago
திரு.பொன்னையா கணேஷ் (பாலா அண்ணை) அவர்களின் மறைவுக்குறித்து அவர்களின் குடும்பத்தினர் உறவினர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களைத் தெரிவித்துக்கொண்டு அவரது ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம்வல்ல இறைவனைப்... Read More
RIP BOOK United Kingdom 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.