பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 27 NOV 1951
இறப்பு 14 APR 2019
திருமதி புண்ணியமூர்த்தி சகுந்தலாம்பாள் (அம்மன்)
வயது 67
புண்ணியமூர்த்தி சகுந்தலாம்பாள் 1951 - 2019 Thondamanaru இலங்கை
Tribute 9 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Kosalya sornalingam Germany 4 days ago
ஆன்ம விடுதலை - ஈடேற்றம் -இரங்கலைப்பகிர்கிறோம்
Lakshmisjewellers United Kingdom 5 days ago
எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
Kumuthini Sri Lanka 5 days ago
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்ளைத் தெரிவிப்பதுடன், அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறாே ம்.
Lambotharan Thiagarajah Germany 6 days ago
அன்னாரது மறைவுச்செய்தியறிந்து மிகமனவேதனையடைகின்றோம் எமது கண்ணீர் அஞ்சலியையும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் குடும்பத்தாருக்கும் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம் அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப்... Read More
Navaratnam Rajandran Germany 1 week ago
அன்னாரது மறைவுச்செய்தியறிந்து மிகமனவேதனையடைகின்றோம் எமது கண்ணீர் அஞ்சலியையும் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும் குடும்பத்தாருக்கும் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம் அவர்களின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப்... Read More
M.T.Kanakalingam Germany 1 week ago
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிறத்திக்கின்றேன் அன்னாரின் குடும்பத்திற்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.
NAGATHASAN NAVARATNAM Norway 1 week ago
அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன்.அவரின் குடும்பத்தாரிற்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்
RIP BOOK United Kingdom 1 week ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.