பிரசுரிப்பு
பிறப்பு 16 JUN 1928
இறப்பு 04 DEC 2018
திரு வேலுப்பிள்ளை விக்னேஷ்வரன் Retired Physics Teacher- Jaffna Central College
பிறந்த இடம் கைதடி
வாழ்ந்த இடம் கனடா
வேலுப்பிள்ளை விக்னேஷ்வரன் 1928 - 2018 கைதடி இலங்கை
  • 16 JUN 1928 - 04 DEC 2018 (90 வயது)
  • பிறந்த இடம் : கைதடி
  • வாழ்ந்த இடங்கள் : கனடா
Tribute 7 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
RIP BOOK United Kingdom 1 week ago

Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Syed and All of us at RIPBOOK.

Thevarajah kasippillai Canada 1 week ago

rest in peace my kind teacher

Theivendirarajah Canada 1 week ago

We pay tribute to a dedicated teacher of physics at Jaffna Central College for 18 years. He had been an active member of the international movement for Tamil culture and served as an honorary member of Jaffna Central College old boys’ association of Canada for many years. His community services will be always remembered. Our deepest sympathies to his family.

V. Buvanendran Canada 1 week ago

I have known Mr. Vigneshwaran for more than 25 years. As we live in the same condominium building, I have had the pleasure of knowing him intimately. He was always jovial and reminisced fondly of his days at Jaffna Central College, his days as a teacher in Nigeria and of his early days in Canada. I will always cherish fond memories of our times together.

Maheswaran velupillai Australia 1 week ago

rip

Rest in peace to a wonderful uncle. He was my dad's first cousin, and as he always reminded me.... the man who put my dad on a ship to sail to Malaya. We lost in touch for many years due to living in different continents, and as my dad passed on pretty early in life. However, he made sure that he tracked me down and found me. On a perfectly random day after I had just started working in KL, I got a call on my office phone that my uncle from Canada was in town and he wanted to catch up with me. This was the pre social media and pre smartphone era, and I was impressed that he found me. The rest, as they say, is history.
He worked really hard to keep in touch and to make sure that my brother and I got to know him, our aunt and his kids.
Rest in peace Uncle Vigneshwaran . You are a wonderful person and have lived an epic life. Glad that I made that trip to Canada and got to know you better. I hope we can do a good job like you to maintain our family ties into the next generation. Aum Shanthi.

Appa, I thank God for having given me the honour and blessing to be born your daughter. You have supported me more than any father can do. You gave me the freedom and privilege to live and rise to the best I could doing whatever I wanted to do and achieve. Over the years, I know your health failed you so much. You suffered a lot with your various health complications, without us really understanding what you went through on the inside. You became more and more fragile day by day. However, regardless of what bothered you inside, you never showed it on the outside. You fought very hard to lead a normal life, living at home with Amma, always watching out for me till your very last breadth and always involved in our lives. I am proud of you that you lived the fullest till the last day, being able to independently do everything yourself and be part of our lives. I am at a loss of words to thank you enough for everything, for every single thing you did for me. I sincerely hope and pray that I live to your expectations and only make you proud in every decision I make here on. Knowing you are no more I always feel that I could have done something different to help you better. I hope someday, I prove myself wrong and feel better about myself.

Rest in Peace Appa, I will always be proud to be your daughter and promise to live by your legacy.