பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 JUN 1928
இறப்பு 04 DEC 2018
திரு வேலுப்பிள்ளை விக்னேஷ்வரன் Retired Physics Teacher- Jaffna Central College
வேலுப்பிள்ளை விக்னேஷ்வரன் 1928 - 2018 கைதடி இலங்கை