பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 06 SEP 1928
இறப்பு 14 MAY 2019
திருமதி பிரான்சிஸ்கா சவிரிமுத்து
வயது 90
பிரான்சிஸ்கா சவிரிமுத்து 1928 - 2019 ஆவணம் இலங்கை
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Francisca Savarimuthu
1928 - 2019

Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.

Write Tribute