பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 19 MAY 1944
இறப்பு 06 FEB 2019
திருமதி சிவநேசம் பழனிநாதன்
ஓய்வுபெற்ற திட்டமிடல் பணிப்பாளர், நிதி & திட்டமிடல் அமைச்சு- இலங்கை
வயது 74
சிவநேசம் பழனிநாதன் 1944 - 2019 காரைநகர் களபூமி இலங்கை
Tribute 1 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Shanmuganathan & family Australia 2 months ago
So sorry to hear the loss of our beloved aunty! May her soul rest in peace! Our heartfelt condolences to Sharmila & family..