Born 08 AUG 1930
Died 10 FEB 2019
Mrs Sellapakiyam Kandasamy
Age 88
Sellapakiyam Kandasamy 1930 - 2019 Uduppiddy Sri Lanka