பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 AUG 1930
இறப்பு 10 FEB 2019
திருமதி செல்லபாக்கியம் கந்தசாமி
வயது 88
செல்லபாக்கியம் கந்தசாமி 1930 - 2019 உடுப்பிட்டி இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

Sasi suba 12 FEB 2019 United Kingdom

RIP