Born 08 OCT 1935
Rest 15 JAN 2020
Mrs Pilomina Sebastain Sellathurai
Age 84
Pilomina Sebastain Sellathurai 1935 - 2020 Jaffna Sri Lanka
Tribute
பிரார்த்திக்கின்றோம்
குஞ்சி அம்மா எங்களது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள், இறைவன் படைத்ததை , இறைவன் மீட்டும் எடுத்து கொண்டார் நித்யா இளைப்பாத்திஐ கொடுத்தருளும்
எங்கள் குஞ்சி அம்மாவுக்கு , ஆத்மா சாந்தி அடைய பிராதிக்கிறோம்,,
அன்புடன்
எட்மன் குடும்பம்
நெதர்லாந்து
Write Tribute

Tributes