பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 25 JUN 1924
இறப்பு 08 FEB 2019
திருமதி நாகேஸ்வரி இரத்தினசபாபதி
வயது 94
நாகேஸ்வரி இரத்தினசபாபதி 1924 - 2019 வேலணை 1ம் வட்டாரம் இலங்கை
Tribute 6 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
அன்பு அத்தை இயற்கை எய்திய தகவல் ஆழ்ந்த துயரத்தைத்தந்துள்ளது.ஆன்மாஅமைதியடையஎல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகின்றோம்.மச்சான்,மச்சாள்மார்,குடும்பஉறவுகள் ஆறுதல்லடையவும் பிராத்திக்கின்றோம்.... Read More
Baskaran Germany 5 days ago
அன்னாரின் பிரிவால் துயருறும் குடும்பத்தினர்க்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிப்பதோடு ஆன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.
அன்னாரின் பிரிவால் துயருறும் குடும்பத்தினர்க்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிப்பதோடு ஆன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.
Sriharan Thambyayah Canada 6 days ago
அன்னாரின் பிரிவால் துயருறும் குடும்பத்தினர்க்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிப்பதோடு ஆன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம்.
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.
RIP BOOK Canada 6 days ago
Wishing you peace to bring comfort, the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.