Born 30 NOV 1955
Rest 27 AUG 2019
Mrs Manoranjitham Sivarajah (Bavaa)
Age 63
Manoranjitham Sivarajah 1955 - 2019 Uduvil Sri Lanka