Born 19 APR 1927
Rest 22 DEC 2020
Mr Vadivelu Thambirajah
இளைப்பாறிய ஆசிரியர்- யாழ் தெல்லிப்பழை யூனியன் கல்லூரி, யாழ் பலாலி சித்திவினாயகர் பாடசாலை
Age 93
Vadivelu Thambirajah 1927 - 2020 Mayiliddi North Sri Lanka