பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 02 FEB 1946
இறப்பு 24 NOV 2018
திரு சின்னத்துரை கனகலிங்கம் ஓய்வுபெற்ற வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை உத்தியோகஸ்தர்
சின்னத்துரை கனகலிங்கம் 1946 - 2018 கோண்டாவில் இலங்கை
Tribute 5 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Kandiah Seeva Family United Kingdom 4 months ago
Please accept our heartfelt condolences.
Genga Ponnampalam United States 4 months ago
எனது ஆழ்ந்த அனுதாபம்
Our heartfelt condolences for family members. May his soul Rest In Peace
Kethisvarasuthan Thiyagarajah Sri Lanka 4 months ago
Deepest condolence to family members. May his soul Rest In Peace.
Kaveri Rajashivam Canada 4 months ago
Our deepest condolences his family and friends we are very sorry