பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 14 OCT 1952
இறப்பு 01 JAN 2019
திருமதி இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா
இந்திராதேவி சிறிஸ்கந்தராஜா 1952 - 2019 கரணவாய் இலங்கை
Tribute 5 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
K.Divyapirakash(pirakash) Sri Lanka 2 months ago
RIP
Victor Thaninayagham Australia 2 months ago
Please accept my condolences Victor Thaninayagham from Australia
Gugan United Kingdom 2 months ago
I was saddened to hear that your sister passed away. My thoughts are with you and your family.
Tharmarajan Punniamoorthy Canada 2 months ago
May her soul rest in peace. Tharmarajan & Family Canada
RIP BOOK United Kingdom 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.