Born 25 JUL 1927
Died 26 JAN 2019
Late Ponnaiya Mariyamma
Age 91
Ponnaiya Mariyamma 1927 - 2019 Eluthuvadduval Sri Lanka