பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 21 SEP 1950
இறப்பு 13 MAR 2019
திருமதி இராஜேஸ்வரி திருஞானசம்பந்தர் (சின்னமணி)
வயது 68
இராஜேஸ்வரி திருஞானசம்பந்தர் 1950 - 2019 நீர்வேலி இலங்கை