பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 08 JUN 1933
இறப்பு 24 DEC 2018
திரு சுகிர்தராஜா நடராஜா (ராஜா மாஸ்டர்)
வயது 85
சுகிர்தராஜா நடராஜா 1933 - 2018 கொழும்பு இலங்கை
Tribute 4 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Viswanathan family France 2 months ago
We are sorry for your loss. He was such a great person, He will live on in our memories forever.
Suren family. United Kingdom 2 months ago
Deepest condolences from our family. suren family.
Janani Sri Lanka 2 months ago
Our heart felt condolences to family. Please get console. May his soul rest in peace..!!
RIP BOOK France 2 months ago
Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts. Suba and All of us at RIPBOOK.