பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பூவுலகில் 16 JUN 1981
விண்ணுலகில் 12 APR 2019
திரு மரிய தோமஸ் அன்ரன் கொன்சலஸ்
பொறியியலாளர்
வயது 37
மரிய தோமஸ் அன்ரன் கொன்சலஸ் 1981 - 2019 மன்னார் இலங்கை
Tribute 13 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Rennings(Nirmal) Sri Lanka 5 days ago
My brother may pass on but his thoughts, hopes and dreams live on in Rest In Peace ANNA
Rathiniga Thambiayah United Kingdom 1 week ago
பூவாக பூத்து மணம் வீசி எல்லோரையும் கவர்ந்ததுடன் எல்லோருடைய மனங்களிலும் நிறைந்து, நீயும் மகிழ்ந்தவுடன் பூலோகத்தையும் மகிழ செய்து வாழ்ந்த மைந்தனே!!!!!!!!!!!!!! உன் பெருமைகளை மகிழ்ந்த ஆண்டவர்,... Read More
Sivanadian Jeeva Canada 1 week ago
எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். ஆத்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறோம்.
Meshack Kamara j j India 1 week ago
I was saddened to hear that your () passed away. My thoughts are with you and your family.
டெனி Germany 1 week ago
ஆண்டவரே ! இயேசுவே! நமது நண்பனுக்கு உமது பேரின்ப வீட்டில் நித்திய இளைப்பாற்றியைக் கொடுத்தருளும். நண்பனின் மனைவியையும் மகளையும் உறவுகளையும் ஆற்றித் தேற்றி வழிநடத்தும். சின்னமகளுக்கு நீரே... Read More
Nishakanth United Arab Emirates 1 week ago
Rest In Peace Memories remain Heartfelt !!!
Pathmanathan Majurathan United Kingdom 1 week ago
You're Forever in our Rest in peace Consa
Ganeswaran Piragash Australia 1 week ago
RIP
Vinoth Australia 1 week ago
Rest in Peace
Ranjan Australia 1 week ago
RIP consa
Raj Australia 1 week ago
RIP
Rimoshan United Kingdom 1 week ago
You brought many sweet memories in to our life but that memories give us painful because of your death. Rest in peace god be with u.
Anahth United Kingdom 1 week ago
No words can describe your loss Consa. Wherever you are, you will always be in my Rest in Peace Consa.