பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 10 OCT 1965
இறப்பு 08 JAN 2019
திருமதி நாகராசா இராஜலக்‌ஷ்மி
நாகராசா இராஜலக்‌ஷ்மி 1965 - 2019 தெல்லிப்பழை இலங்கை

கண்ணீர் அஞ்சலி

RIP BOOK 09 JAN 2019 France

Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts.