பிரசுரிப்பு Contact Publisher
தோற்றம் 15 DEC 1929
மறைவு 10 MAY 2019
திரு சதாசிவம் மாணிக்கவாசகர்
ஓய்வுபெற்ற உப அதிபர்- வேலணை கிழக்கு மகாவித்தியாலயம், அகில இலங்கை சமாதான நீதவான்)
வயது 89
சதாசிவம் மாணிக்கவாசகர் 1929 - 2019 வேலணை 2ம் வட்டாரம் இலங்கை
Write Tribute