பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 07 DEC 1939
இறப்பு 13 MAY 2019
திரு கந்தர் வைரமுத்து
இளைப்பாறிய அதிபர், முன்னாள் பணிப்பாளர் பனம்பொருள் அபிவிருத்திச்சபை
வயது 79
கந்தர் வைரமுத்து 1939 - 2019 மட்டுவில் இலங்கை