பிரசுரிப்பு Contact Publisher
பிறப்பு 16 NOV 1941
இறப்பு 05 MAR 2019
திரு சுப்ரமணியம் சத்தியமூர்த்தி
Executive Chairman, Mascons (Pvt, Ltd), Director of Built Element Limited, Founder/ Managing Director of Mascons Agrotech Founder/ Chairman and Managing Director of Maat Flora Director of the Associated Holdings Limited and Chairman of Sealcore Industries.
வயது 77
சுப்ரமணியம் சத்தியமூர்த்தி 1941 - 2019 மானிப்பாய் இலங்கை
Write Tribute