Born 11 SEP 1942
Rest 03 JAN 2020
Mr Thalayasingam Tharmarajah
Age 77
Thalayasingam Tharmarajah 1942 - 2020 Ilavalai Sri Lanka