Born 07 JAN 1941
Died 11 JAN 2019
Mr Kandasami Somalingam (நாகலிங்கம்)
Kandasami Somalingam 1941 - 2019 Nagarkovil Sri Lanka
Write Tribute