Born 18 FEB 1936
Rest 07 JUN 2019
Mr Iyathurai Nagendran
Age 83
Iyathurai Nagendran 1936 - 2019 Neduntivu Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Iyathurai Nagendran
1936 - 2019

இருளும் ஒளியும் இரண்டறக்
கலந்ததாய்
இன்பமும் துன்பமும் நிறைந்த
இவ்வுலகில்
பிறப்பதும் இறப்பதும்இயற்கையின்
நியதியே
வாழ்ந்த காலங்கள் தனை
நினைந்து
பிரிவுத் துயர் சுமந்து வாடும்
உறவுகளுக்கு ஆழ்ந்த கண்ணீர் அஞ்சலியைக்
காணிக்கையாக்குகின்றோம்.
ஆத்மசாந்திக்காக ஆண்டவனைப்
பிரார்த்திக்கின்றோம்.

காண்டீபன் குடும்பத்தினர்.
லண்டன்.

Write Tribute