Born 28 MAY 1925
Died 09 MAY 2019
Mrs Ramalingam Bakkiyam
Age 93
Ramalingam Bakkiyam 1925 - 2019 Karainagar Vetharadaippu Sri Lanka