பிரசுரிப்பு Contact Publisher
அன்னை மடியில் 21 JUL 1946
ஆண்டவன் அடியில் 07 MAR 2019
திருமதி ஞானசீலி மனுவேற்பிள்ளை (இரத்தினப்பூ)
வயது 72
ஞானசீலி மனுவேற்பிள்ளை 1946 - 2019 இளவாலை இலங்கை
Tribute 4 people tributed
உங்களுடைய கண்ணீர் அஞ்சலிகளை பகிருங்கள்
Bapujee Juliet Germany 2 days ago
The Coming of the Lord, Brothers, wedo not want youto be ignorant about those who fall asleep,or to grieve like the rest of men,who have no believe that JESUS died and rose again and so... Read More
Our deepest condolences
There are no goodbyes for us. Wherever you are, you will always be in my heart.
Please accept our heartfelt condolences