Born 16 MAR 1943
Rest 04 MAR 2020
Mrs Arunakiri Rajakumari
Age 76
Arunakiri Rajakumari 1943 - 2020 Chankanai Sri Lanka
Tribute
Rest in Peace
Arunakiri Rajakumari
1943 - 2020

எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பில் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை ஏற்றுக்ககொள்ளவும். அக்காவுடன் பழகிய நாட்கள் என்றென்றும் என் நினைவில் இருக்கும். விந்தா.

Tribute by
அரவிந்தன்
மெல்பன், அவுஸ்திரேலயா.
Write Tribute